Fakta om pesticider

Fakta om pesticider – Ingeniøren

Fakta om pesticider | Ingeniøren

Er det rigtigt, at den generelle pesticid-forurening af vores grundvand stiger? Nej, det er ikke rigtigt. Der bliver i dag fundet flere pesticider i grundvandet …

Pesticider og deres nedbrydningsprodukter påvirker, afhængig af koncentrationen, menneskers sundhed. De er tungtnedbrydelige, giftige og visse af dem er mistænkt for at være kræftfremkaldende…

Fakta om pesticider i grundvand og beskyttelse af drikkevand

Q&A til MST

Pesticiderne kan udvaskes med regnvand fra atmosfæren, jord eller byggematerialer. Pesticiderne kan derved spredes til vandmiljøet, hvor de kan forekomme i …

Spredning af pesticider i miljøet – Institut for Miljøvidenskab

Spredning af pesticider i miljøet

Forskerne er enige om, at det er sundhedsskadeligt, når mennesker indtager pesticider i store mængder. De er dog langt mere uenige om, hvor sundhedsskadelig …

Konsekvenser ved brug af sprøjtegift og gødning – Faktalink

Konsekvenser ved brug af sprøjtegift og gødning | faktalink

Pesticider er en fællesbetegnelse for ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler anvendt i landbruget for at bekæmpe ukrudt, skadedyr og plantesygdomme.

Hvad er pesticider? – Landbrug & Fødevarer

Hvad er pesticider?

Pesticider bruges bl.a. til at bekæmpe ukrudt, svampeangreb, skadedyr eller til at regulere væksten af planter. Formålet er at øge udbyttet og undgå, at …

Hvad er pesticider?

Pesticidrester i fødevarer – Fødevarestyrelsen

Pesticidrester i fødevarer

6. jun. 2018 — DEBAT: Debatten om pesticider er kørt af faktasporet. Skulle vi ikke i stedet prøve at debattere ud fra faglighed og veldokumenteret forskning, …

Sprøjtemidler kan bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr eller svampeangreb eller til at påvirke plantens vækst.

Debat: Vi udsætter dagligt vores krop for langt giftigere ting …

Debat: Vi udsætter dagligt vores krop for langt giftigere ting end pesticider – Altinget: Miljø

14. jan. 2023 — Ud over det ordinære program suppleres overvågningsprogrammet med screeningsundersøgelser for udvalgte stoffer (se faktaboks). Tabel 2 viser de …

Pesticider i grundvandet – Miljøtilstand.nu

Pesticider i grundvandet

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe med i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver. Bekæmpelsesmidler er …

Fakta om sprøjtegifte – Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk – Fakta om sprøjtegifte

I boringskontrollen indgår der analyse af ca. 11 organiske stoffer samt ca. 40 forskellige pesticider eller rest- /nedbrydningsprodukter fra pesticider.

Vig Lyng Vandværk

Information om pesticider – Tønder Forsyning

Keywords: fakta om pesticider